Uitleenvoorwaarden

Het abonnement:

 • Een abonnement van speel-o-theek de Boemerang loopt per kalenderjaar. Het abonnementsgeld betaal je jaarlijks in januari contant in de speel-o-theek. Je ontvangt dan jouw abonnementskaart, dit is tevens je betalingsbewijs.
 • Voor het abonnement betaal je €15,00 per jaar voor het eerste kind en €10,00 per jaar per kind voor het tweede en volgende kinderen. Dit is inclusief het lenen.
 • Tussentijds lid worden is ook mogelijk: voor elke maand korter wordt €1,- in mindering gebracht (€0,75 voor het tweede en volgende kinderen).
 • Bij verlies van je abonnementskaart verstrekken wij een duplicaat tegen betaling van €2,50.
 • Wil je het lidmaatschap beëindigen? Geef dit dan aan ons door en lever gelijktijdig met het speelgoed je abonnementskaart in.
 • Restitutie van het abonnementsgeld is alleen mogelijk in geval van verhuizing in de eerste helft van het jaar. Je ontvangt dan maximaal 50% van het abonnementsgeld retour.

Het lenen en terugbrengen:

 • Speel-o-theek de Boemerang leent speelgoed en educatief materiaal uit, zoals spelletjes en puzzels. Per abonnement mag jouw kind twee dingen lenen.
 • De uitleentermijn is drie weken. De uitleentermijn kan eenmalig verlengd worden met drie weken (op enkele uitzonderingen na).
 • Verlengen kan ook telefonisch gebeuren, tijdens openingstijden.
 • Het is niet toegestaan speelgoed onderling te ruilen.
 • Bij het meenemen van het speelgoed moet je zelf het materiaal controleren op ontbrekende delen en beschadigingen. Dit doe je aan de hand van de speelgoedkaart die je mee krijgt.
 • Je levert het speelgoed schoon in. Wanneer het speelgoed niet schoon is, moet je het alsnog schoonmaken. Dat kun je thuis doen door de uitleentermijn te verlengen. Ook in de speel-o-theek heb je de gelegenheid het speelgoed schoon te maken.
 • Wanneer je het speelgoed incompleet terugbrengt, gaat de statiegeldregeling in. Je betaalt per ontbrekend onderdeel €1,00 statiegeld en je krijgt hiervoor een statiegeldbriefje. Bij teruggave van het speelgoed en het briefje krijg je het statiegeld volledig retour.
 • Is het speelgoed kapot of beschadigd, dan betaal je om te beginnen €1,00 boete. De speelgoedcommissie bekijkt per geval of je moet bijbetalen of het speelgoed moet overnemen.
 • Brengt je het speelgoed te laat terug, dan betaal je €0,25 per stuk speelgoed per week. Als je meer dan 4 weken te laat bent, komt daar € 2,50 per week extra bij.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen die je naar de Boemerang hebt meegenomen. Ruim daarom het door hen gebruikte speelgoed op.