Uitleenvoorwaarden

Het abonnement:

 • Een abonnement van speelotheek de Boemerang loopt per kalenderjaar. Het abonnementsgeld betaal je jaarlijks in januari contant in de speelotheek. Je ontvangt dan jouw abonnementskaart, dit is tevens je betalingsbewijs.
 • Voor het abonnement betaal je €15,00 per jaar voor het eerste kind en €10,00 per jaar per kind voor het tweede en volgende kinderen. Dit is inclusief het lenen.
 • Tussentijds lid worden is ook mogelijk: voor elke maand korter wordt €1,- in mindering gebracht (€0,75 voor het tweede en volgende kinderen).
 • Bij verlies van je abonnementskaart verstrekken wij een duplicaat tegen betaling van €2,50.
 • Wil je het lidmaatschap beëindigen? Geef dit dan aan ons door en lever gelijktijdig met het speelgoed je abonnementskaart in.
 • Restitutie van het abonnementsgeld is alleen mogelijk in geval van verhuizing in de eerste helft van het jaar. Je ontvangt dan maximaal 50% van het abonnementsgeld retour.

Het lenen en terugbrengen:

 • Speelotheek de Boemerang leent speelgoed en educatief materiaal uit, zoals spelletjes en puzzels. Per abonnement mag jouw kind twee dingen lenen.
 • De uitleentermijn is drie weken. De uitleentermijn kan eenmalig verlengd worden met drie weken (op enkele uitzonderingen na).
 • Verlengen kan ook telefonisch gebeuren, tijdens openingstijden.
 • Het is niet toegestaan speelgoed onderling te ruilen.
 • Bij het meenemen van het speelgoed moet je zelf het materiaal controleren op ontbrekende delen en beschadigingen. Dit doe je aan de hand van de speelgoedkaart die je mee krijgt.
 • Je levert het speelgoed schoon in. Wanneer het speelgoed niet schoon is, moet je het alsnog schoonmaken. Dat kun je thuis doen door de uitleentermijn te verlengen. Ook in de speelotheek heb je de gelegenheid het speelgoed schoon te maken.
 • Wanneer je het speelgoed incompleet terugbrengt, gaat de statiegeldregeling in. Je betaalt per ontbrekend onderdeel €1,00 statiegeld en je krijgt hiervoor een statiegeldbriefje. Bij teruggave van het speelgoed en het briefje krijg je het statiegeld volledig retour.
 • Is het speelgoed kapot of beschadigd, dan betaal je om te beginnen €1,00 boete. De speelgoedcommissie bekijkt per geval of je moet bijbetalen of het speelgoed moet overnemen.
 • Brengt je het speelgoed te laat terug, dan betaal je €0,25 per stuk speelgoed per week. Als je meer dan 4 weken te laat bent, komt daar €2,50 per week extra bij.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen die je naar de Boemerang hebt meegenomen. Ruim daarom het door hen gebruikte speelgoed op.