Lid worden

 • Lid worden kan alleen in de speelotheek tijdens openingstijden.
 • Er worden persoonsgegevens van jou en je kind gevraagd voor administratieve doeleinden.
 • Je dient een akkoordverklaring van de voorwaarden te ondertekenen.
 • Na betaling krijg je een abonnementskaart met een abonneenummer.
 • Bij ieder bezoek moet je deze kaart kunnen tonen aan een medewerker.

Kosten

 • Een speelotheek abonnement gaat altijd van start op de eerste woensdag ná de kerstvakantie tot en met de laatste woensdag vóór de kerstvakantie. Het tarief is € 15,00 voor het eerste kind per kalenderjaar en € 10,00 voor elk daaropvolgend kind binnen hetzelfde gezin.
 • Alleen voor NIEUWE klanten geldt dat €1,- (1e kind) en €0,75 (daaropvolgend kind) éénmalig in mindering wordt gebracht per iedere niet benutte maand van het kalenderjaar.
 • Voor reeds bestaande klanten wordt het abonnement automatisch verlengd tegen het standaardtarief.
 • Bij voorkeur innen wij de abonnemenstkosten contant.

Opzeggen

 • Opzeggen kan op elk gewenst moment per mail of mondeling tijdens openingstijden. Het abonnement wordt dan niet automatisch verlengd.
 • Er volgt geen restitutie van het resterende kalenderjaar.