Uitleenvoorwaarden

Lenen

 • Voor ieder uitgeleend stuk speelgoed krijg je een gele kaart mee met daarop het speelgoednummer en een opsomming van de onderdelen. Controleer vóór vertrek uit de speelotheek of alles compleet en heel is. Meld het bij een vrijwilliger als dit niet het geval is.
 • Wij noteren je abonneenummer en de uiterlijke inleverdatum op de gele speelgoedkaart. Houd deze inleverdatum goed in de gaten en neem altijd de gele kaart mee retour!
 • Je kunt maximaal twee stuks speelgoed meekrijgen per abonnement.
 • De uitleentermijn is maximaal drie weken, maar tussentijds van speelgoed wisselen kan natuurlijk altijd.

Inleveren

 • Tel thuis vóór het inleveren of alle onderdelen aanwezig zijn aan de hand van de gele speelgoedkaart.
 • Maak het speelgoed schoon voordat je het inlevert.
 • Meld het wanneer iets kapot is gegaan. Je hebt vast een goede reden!
 • Meld het wanneer er onderdeel ontbreekt. Misschien is deze onder een meubelstuk thuis gerold. In dat geval betaal je €1,- en  krijg je een statiegeldbriefje mee zodat je thuis nog even kan zoeken voor je volgende bezoek.
 • Lever het gevonden onderdeel en het statiegeldbriefje bij je eerstvolgende bezoek in en je ontvangt je €1,- retour.

Verlengen

 • De uitleentermijn kan éénmalig verlengd worden met drie weken (op enkele uitzonderingen na).
 • Verlengen kan mondeling tijdens een bezoek of per mailverzoek.

Tarieven

 • 1 week te laat: €0,25
 • 4 weken te laat: €2,50
 • Elke daarop volgende week €2,50
 • statiegeld  = € 1,-
 • In onbruik geraakt door beschadiging of zoekgeraakte onderdelen: volledige aankoopbedrag minus 10% voor elk jaar verwijderd van het aankoopjaar.